Bejelentkezés
| Regisztráció|

Elfelejtettem a jelszavam
Kosár
0 tétel: 0 HUF
A kosár jelenleg üres.
Kosár részletes tartalma, vásárlás »
Ingyenes házhoz szállítás
több ezer termékre
Személyes átvétel
országos szaküzlethálózatunkban
Kiváló ár-érték arányú
saját gyártású termékek
Kényelmes és biztonságos
vásárlás az Ön igényei szerint
Termékcsoportok Összes
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Alábbi Általános Szerződési Feltételek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (e-ÁSZF) a Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szállító), valamint a Részvénytársaság elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Fél (továbbiakban: Vevő), együttesen Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. A Részvénytársaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai kizárólag a jelen e-ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek.
A Pátria Papír weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.
 
1. A Pátria Papír webáruház (weboldal) címe, működése, vonatkozó jogszabály:
1.1. A webáruház címe: www.patriapapir.hu
1.2. A weboldal működése a Vevő vonatkozásában az ott szereplő technikai lépések alapján történik.
1.3. A weboldal működésére egyebekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályai az irányadóak.
 
2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai:
Cégnév Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Pátria Zrt.)
Székhely    1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Cégjegyzékszám   Cg. 01-10-041819
Nyilvántartó Cégbíróság  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám   10728350-2-43
Statisztikai számjel  10728350-1723-114-01
Bankszámlaszám:  10918001-00000005-39340002
Ügyfélszolgálat adatai:
Cím    Pátria Zrt.
Telefon    +36 20 320 3840
Telefax     +36 1 463 0450
E-mail    online.ugyfelszolgalat@patria.hu
Nyitva tartás   munkanapokon 8.00-16.30
 
3. Regisztráció, az általános szerződési feltételek elfogadása
3.1. A felhasználó (Vevő) a regisztráció és a vásárlás során egyaránt – amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni -, úgy köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. A regisztrációra a Főoldalon található Regisztrációs menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztrációvak Vevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen e-ÁSZF valamennyi rendelkezését. A Vevő a regisztráció folyamén jelszót kap. Amennyiben a jelszót elfelejti a Vevő, kérésére Szállító azt ismételten a rendelkezésére bocsátja. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő valamennyi kárért a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséért a Szállítót felelősség nem terheli.
3.2. Jelen e-ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen e-ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Vevő között.
3.3. Ha a Vevő az e-ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
 
4. Megrendelés
4.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, s mi a mulasztást haladéktalanul pótoljuk. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a vevőszolgálatunkhoz.
4.2.  Szigorú számadású nyomtatvány rendelésekor, ahhoz hogy az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni 2011. január 1-től minden számlát és nyugtatömböt, azaz szigorú számadás alá vont nyomtatványt a vásárló vagy a megbízásából eljáró személy nevét és adóazonosító számát rögzítenünk kell rendszerünkben. Abban az esetben, ha kiszállítással rendeli meg az érintett nyomtatványokat csak a megadott regisztrált személy veheti át ezeket a nyomtatványokat.
Web-felületen történő rendelés esetén, a Vevőnek a regisztrálást követően fel kell töltenie a fentiek azonosítására alkalmas, szkennelt adatokat. Ezek után az általa kiválasztott telephelyen (Pátria Irodaszer szakboltok valamelyikében) az eredeti példányt bemutatva van lehetőség kizárólag az első szigorú számadású nyomtatvány vásárlásra. Ezt követő szállításnál a szállító, bolti értékesítésnél az eladó ellenőrzi az adatok megfelelőségét.
4.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Pátria Papír weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.4. A megrendelést a Szállító csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szállítótól.) A Szállítót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.5. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen e-ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
5. Az adásvételi szerződés létrejötte
5.1. Ha a Vevő a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint megrendelést küld a webáruház oldalán (elektronikus úton leadott megrendelés), és a Szállító a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vevő és a Szállító között. Szolgáltató a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szállító ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5.2. A Szerződő Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „megrendelés” ikonra kattintás megerősítésével jön létre.
5.3. A Vevő elfogadja, hogy a jelen fejezet szerint létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen e-ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
5.4. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A szerződés a Vevő számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
 
6. A szerződés hatálya
A jelen e-ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi ügyleteke terjed ki, melyek a Pátria Webáruházakon keresztül, jelen e-ÁSZF szerinti szerződő Felek között jön létre, a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint. Jelen e-ÁSZF hatály nem terjed ki a szerződő Felek közötti egyéb kereskedelmi ügyletekre.
 
7.A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
 
8. Árak
A webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.
 
9. Kiszállítás, személyes átvétel, számlázás, fizetési feltételek
9.1. A termékek kiszállítását – arra irányuló igény esetén - a Szállító mindenkori, szállítási szolgáltatást jogszerűen folytató partnerei végzik.
9.2. A megrendelt termék kiszállítását (átadását) a Szállító a Vevőnek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő feltételekkel és időpontban teljesíti.
A házhozszállítás költsége a vásárlás értékétől függően az alábbiak szerint alakul:

vásárlási érték

 1999 Ft -ig

 2000-5999 Ft között

 6000-9999 Ft között

 10000 Ft -tól

 szállítási díj

         1 050 Ft

                              850 Ft

                             450 Ft

 0 Ft

 
10.000 Forint bruttó érték felett a kiszállítás ingyenes. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 
9.3. A megrendelt termékek telephelyen történő átadását a Szállító munkanapokon, a megadott nyitvatartási időben biztosítja, a telephelyek címéről és nyitvatartási idejéről a Pátria Papír webáruház boltkeresőjében tájékozódhat.
9.4. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
9.5. A megrendelt termék ellenértéke készpénzben az áru átvételével egyidejűleg fizethető meg vagy bankkártyás fizetéssel. A biztonságos online fizetési lehetőséget az Unicredit Bank segítségével biztosítjuk. Az elektronikus fizetés a bank honlapján, az ott meghatározott jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak maximálisan megfelelő feltételekkel történik.
 
10. Az elállásra vonatkozó általános rendelkezések
10.1. A Pátria Papír weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a jelen e-ÁSZF bevezetőjében hivatkozott kormányrendelet alapján és a jelen e-ÁSZF 11. pontjában meghatározottak szerint megilleti az elállás joga. A Vevő e jogát a jelen e-ÁSZF 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Szállító az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, akkor a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozat megérkezését.
10.2. A Vevő a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek,
• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
• ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A fenti, első pontban foglaltak nem érintik a Vevőnek azt a jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
10.3. Amennyiben a fogyasztó jogszerűen, a jelen e-ÁSZF bevezetőjében hivatkozott kormányrendelet 22. §-ában foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül (a nem a Szállító üzlethelyiségében személyesen) kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szállítónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
10.4. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
10.5. Jelen e-ÁSZF szerinti jogszerű elállás esetén Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szállító mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szállító a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
10.6. Szállító kizárja a felelősségét a Vevő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.
 
11. Elállási/felmondási jog
11.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található rendelkezések értelmében a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
11.2. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
11.3. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a következő címre: online.ugyfelszolgalat@patria.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is – e-ÁSZF 1. számú melléklete.
11.4. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 
12. Az elállás/felmondás joghatásai
12.1. Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem érkezett a termék, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
12.2. Ha a szerződés alapján terméket vett át, a Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
12.3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.
A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
12.4. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Szintén visszatérítjük a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 
13. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló minta tájékoztatót a jelen e-ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.
 
14. A jótállási vagy szavatossági igény bejelentése
14.1. Személyes bejelentés
A Vevő jótállási vagy szavatossági igényét személyesen bejelentheti a Szállítónál (Pátria Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.).
Személyes bejelentés esetén a Szállító munkatársa a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza
- a Vevő nevét, címét,
- a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt, valamint
- a kifogás rendezésének módját.
Amennyiben a kifogás rendezésének módja eltér a Vevő igényétől, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Szállító – az átvétel írásbeli dokumentálása mellett – köteles a Vevő részére átadni.
14.2. Bejelentés írásban
A Vevő jótállási vagy szavatossági igényét írásban is bejelentheti a Szállítónak (Pátria Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szállító e-mail címe: online.ugyfelszolgalat@patria.hu).
Az igényt bejelentő levélnek tartalmaznia kell
- a Vevő nevét, címét,
- a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
-  a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt.
 
15. Vegyes rendelkezések
15.1. A Szállító tulajdonjogát a megrendelés tárgyát képező terméken a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
15.2. A Pátria Papír webáruház biztos alapokon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használatuk nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
15.2. A Szállító nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevő terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
15.3. A Szállító a Vevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen e-ÁSZF elfogadásával együtt a Vevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szállító részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön, de bármikor jogosult ezen hozzájárulását írásos – Szállító postai vagy e-mail címére (Pátria Zrt., 1117 Hunyadi János út 7., e-mail cím: online.ugyfelszolgalat@patria.hu) megküldött – nyilatkozat formájában visszavonni. A Szállító a Vevők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekben, annak teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szállító a Vevők adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
15.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani, illetve jelen e-ÁSZF helyébe új e-ÁSZF-et léptetni. Az esetleges módosítás, új e-ÁSZF a weboldalon való megjelenést követő napon lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor hatályban lévő e-ÁSZF irányadó.
15.5. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, úgy a jelen e-ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (Törvényszék) jogosult.
15.6. Jelen e-ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
15.7. Szállító tájékoztatja a Vevőket, hogy a Szállító Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, a Fgtv. 17/A. § (1) és (1a) bekezdése szerinti tájékoztatókat a Pátria Papír webáruház tartalmazza, a Békéltető Testületek címe a következő linkeken érhető el: Békéltető Testületek
15.8. Jelen e-ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.
 
Kelt: Budapest, 2015. november 2.
 
Pátria Zrt.
 

Mellékletek:
1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
 
 
 
1. számú melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 

Címzett: Pátria Zrt.1117 Budapest, Hunyadi János út 7. telefon: +36 20 320 3840
(ügyfélszolgálat:munkanapokon 8.00-16.30 óráig), e-mail: online.ugyfelszolgalat@patria.hu
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………………
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………………………

Kelt:
 
 
2. számú melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
 
1. Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 

Ön a Pátria Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pátria Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 

Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 

A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.