Bejelentkezés
| Regisztráció|

Elfelejtettem a jelszavam
Kosár
0 tétel: 0 HUF
A kosár jelenleg üres.
Kosár részletes tartalma, vásárlás »
Termékcsoportok Összes

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Alábbi Általános Szerződési Feltételek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (e-ÁSZF) a Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szállító), valamint a Részvénytársaság elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Fél (továbbiakban: Vevő), együttesen Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. A Részvénytársaság elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai kizárólag a jelen e-ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek.
A Pátria Papír weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

 

1. A Pátria Papír webáruház (weboldal) címe, működése, vonatkozó jogszabály:
1.1. A webáruház címe: www.patriapapir.hu
1.2. A weboldal működése a Vevő vonatkozásában az ott szereplő technikai lépések alapján történik.
1.3. A weboldal működésére egyebekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályai az irányadóak.

 

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai:
Cégnév Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Pátria Zrt.)
Székhely    1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Cégjegyzékszám   Cg. 01-10-041819
Nyilvántartó Cégbíróság  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám   10728350-2-43
Statisztikai számjel  10728350-1723-114-01
Bankszámlaszám:  10918001-00000005-39340002
Ügyfélszolgálat adatai:
Cím: Pátria Zrt.
Telefon: +36 (30) 678-7036


E-mail    patriapapir@patria.hu
Nyitvatartás   munkanapokon 8.00-16.00

 

3. Regisztráció, az általános szerződési feltételek elfogadása
3.1. A felhasználó (Vevő) a regisztráció és a vásárlás során egyaránt – amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni -, úgy köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. A regisztrációra a Főoldalon található Regisztrációs menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztrációval Vevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen e-ÁSZF valamennyi rendelkezését. A Vevő a regisztráció folyamán jelszót kap. Amennyiben a jelszót elfelejti a Vevő, kérésére Szállító azt ismételten a rendelkezésére bocsátja. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő valamennyi kárért a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséért a Szállítót felelősség nem terheli.
3.2. Jelen e-ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen e-ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szállító és a Vevő között.
3.3. Ha a Vevő az e-ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

4. Megrendelés
4.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunknál, s mi a mulasztást haladéktalanul pótoljuk. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.
4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Pátria Papír weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.3. A megrendelést a Szállító csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szállítótól.) A Szállítót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.4. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen e-ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

5. Az adásvételi szerződés létrejötte
5.1. Ha a Vevő a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint megrendelést küld a webáruház oldalán (elektronikus úton leadott megrendelés), és a Szállító a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Vevő és a Szállító között. Szállító a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szállító ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5.2. A Szerződő Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „megrendelés” ikonra kattintás megerősítésével jön létre.
5.3. A Vevő elfogadja, hogy a jelen fejezet szerint létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen e-ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
5.4. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A szerződés a Vevő számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

6. A szerződés hatálya
A jelen e-ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi ügyleteke terjed ki, melyek a Pátria Papír webáruházon keresztül, jelen e-ÁSZF szerinti szerződő Felek között jön létre, a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint. Jelen e-ÁSZF hatály nem terjed ki a Szerződő Felek közötti egyéb kereskedelmi ügyletekre.

 

7.A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

8. Árak
A webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

 

9. Kiszállítás, személyes átvétel, számlázás, fizetési feltételek
9.1. A termékek kiszállítását – arra irányuló igény esetén - a Szállító mindenkori, szállítási szolgáltatást jogszerűen folytató partnerei végzik.
9.2. A megrendelt termék kiszállítását (átadását) a Szállító a Vevőnek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő feltételekkel és időpontban teljesíti.
A házhoz szállítás költsége a vásárlás értékétől függően az alábbiak szerint alakul:

 

Rendelés értéke

 Házhoz szállítás

 Átvétel Pátria papír szaküzletben

 20 000 Ft-ig

         1050 Ft

700 Ft

 20 000 Ft-tól

         ingyenes

ingyenes

 

 

9.3. A megrendelt termékek telephelyen történő átadását a Szállító munkanapokon, a megadott nyitvatartási időben biztosítja, a telephelyek címéről és nyitvatartási idejéről a Pátria Papír webáruház boltkeresőjében tájékozódhat.
9.4. A Vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
9.5. A megrendelt termék ellenértéke készpénzben az áru átvételével egyidejűleg fizethető meg vagy bankkártyás fizetéssel. A biztonságos online fizetési lehetőséget az Unicredit Bank segítségével biztosítjuk. Az elektronikus fizetés a bank honlapján, az ott meghatározott jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak maximálisan megfelelő feltételekkel történik.

 

10. Az elállásra vonatkozó általános rendelkezések
10.1. A Pátria Papír weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a jelen e-ÁSZF bevezetőjében hivatkozott kormányrendelet alapján és a jelen e-ÁSZF 11. pontjában meghatározottak szerint megilleti az elállás joga. A Vevő e jogát a jelen e-ÁSZF 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Szállító az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, akkor a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozat megérkezését.
10.2. A Vevő a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek,
• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
• ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A fenti, első pontban foglaltak nem érintik a Vevőnek azt a jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
10.3. Amennyiben a fogyasztó jogszerűen, a jelen e-ÁSZF bevezetőjében hivatkozott kormányrendelet 22. §-ában foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül (a nem a Szállító üzlethelyiségében személyesen) kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szállítónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
10.4. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
10.5. Jelen e-ÁSZF szerinti jogszerű elállás esetén Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szállító mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szállító a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
10.6. Szállító kizárja a felelősségét a Vevő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

 

11. Elállási/felmondási jog
11.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található rendelkezések értelmében a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
11.2. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
11.3. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a következő címre: patriapapir@patria.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is – e-ÁSZF 1. számú melléklete.
11.4. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

12. Az elállás/felmondás joghatásai
12.1. Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem érkezett a termék, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
12.2. Ha a szerződés alapján terméket vett át, a Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
12.3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.
A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
12.4. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Szintén visszatérítjük a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

13. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló minta tájékoztatót a jelen e-ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

 

14. A jótállási vagy szavatossági igény bejelentése
14.1. Személyes bejelentés
A Vevő jótállási vagy szavatossági igényét személyesen bejelentheti a Szállítónál (Pátria Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.).
Személyes bejelentés esetén a Szállító munkatársa a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza
- a Vevő nevét, címét,
- a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt, valamint
- a kifogás rendezésének módját.
Amennyiben a kifogás rendezésének módja eltér a Vevő igényétől, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Szállító – az átvétel írásbeli dokumentálása mellett – köteles a Vevő részére átadni.
14.2. Bejelentés írásban
A Vevő jótállási vagy szavatossági igényét írásban is bejelentheti a Szállítónak (Pátria Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szállító e-mail címe: patriapapir@patria.hu).
Az igényt bejelentő levélnek tartalmaznia kell
- a Vevő nevét, címét,
- a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
-  a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt.

 

15. Vegyes rendelkezések
15.1. A Szállító tulajdonjogát a megrendelés tárgyát képező terméken a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
15.2. A Pátria Papír webáruház biztos alapokon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használatuk nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
15.2. A Szállító nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevő terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
15.3. A Szállító a Vevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen e-ÁSZF elfogadásával együtt a Vevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szállító részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön, de bármikor jogosult ezen hozzájárulását írásos – Szállító postai vagy e-mail címére (Pátria Zrt., 1117 Hunyadi János út 7., e-mail cím: patriapapir@patria.hu) megküldött – nyilatkozat formájában visszavonni. A Szállító a Vevők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekben, annak teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szállító a Vevők adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
15.4. A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani, illetve jelen e-ÁSZF helyébe új e-ÁSZF-et léptetni. Az esetleges módosítás, új e-ÁSZF a weboldalon való megjelenést követő napon lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor hatályban lévő e-ÁSZF irányadó.
15.5. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, úgy a jelen e-ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (Törvényszék) jogosult.
15.6. Jelen e-ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
15.7. Szállító tájékoztatja a Vevőket, hogy a Szállító Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, a Fgtv. 17/A. § (1) és (1a) bekezdése szerinti tájékoztatókat a Pátria Papír webáruház tartalmazza, a Békéltető Testületek címe a következő linkeken érhető el: Békéltető Testületek
15.8. Jelen e-ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

 

Kelt: Budapest, 2021. február 22.

 

Pátria Zrt.

 


Mellékletek:
1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 

 

1. számú melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 


Címzett: Pátria Zrt.1117 Budapest, Hunyadi János út 7. telefon: +36 (30) 678-6998; +36 (30) 678-7036
(ügyfélszolgálat: munkanapokon 8.00-16.00 óráig), e-mail: patriapapir@patria.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………………………


Kelt:
 

 

2. számú melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 


Ön a Pátria Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 


Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 


Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pátria Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 


Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]


3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 


Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.


Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 


A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.


Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.